Dinsdag 6 juni: praatcafé

Locatie: lagere school

Onderwerpen: activiteiten kinderen tijdens de vakantie.

We hebben ook iemand uitgenodigd van de Spelotheek in Laken! Zij komt meer uitleg geven over hun werking.