Aanpassing schoolreglement naar aanleiding van corona-maatregelen

Naar aanleiding van de corona-maatregelen werden er 2 documenten als addendum toegevoegd aan het schoolreglement op 14 mei 2020. Deze maatregelen gaan onmiddellijk in, zonder handtekening van de ouders. Bekijk ze hier.