Nieuwe directeur

Aangezien de directeur, de heer Geert Willaert, langdurig afwezig is wegens ziekte, vervangt de heer Johan Laermans (voorheen zorgcoördinator) hem vanaf deze week. Dit werd vorige week reeds gecommuniceerd op het online oudercomité en via mail aan alle ouders. Juf. Nele is de nieuwe zorgcoördinator van de lagere school.

Wij willen via deze weg ook de vorige directeur – die hier meer dan 10 jaar was – bedanken en wensen hem het beste.