Start van de tweede trimester

Beste ouder

 

Goed nieuws: Onze school start terug op maandag 4 januari 2021.

Zoals u in de media kon horen, is iedereen die op reis is geweest naar een rode zone verplicht om het passagier lokalisatie formulier in te vullen en men is verplicht om op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest te worden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, is men verplicht om in quarantaine te gaan. Na een negatief testresultaat op de tweede test, kan men uit quarantaine.

Indien u zelf met uw kind(eren) terugkomt van een reis naar een rode zone, dient u de nieuwe quarantaine maatregel strikt na te leven en mogen uw kinderen niet naar school komen.
Gelieve alvast de juf of meester te verwittigen indien uw kind(eren) hierdoor nog thuis moeten blijven.

Omdat het een wettelijke verplichting is, kunnen we als school leerlingen tijdens die quarantaineperiode weigeren.