Nieuwe ingang basisschool

Onze basisschool breidt uit. Vanaf heden zijn het secretariaat en het directiebureau te vinden in het mooie hoofdgebouw van het vroegere Lyceum Martha Somers. De ingang voor bezoekers en ouders is voortaan Karel Bogaerdstraat 4.

Tijdens de ochtendopvang van de lagere school brengt u uw kinderen nog steeds via de ingang Tuinbouwersstraat.

Na de ochtendopvang maar vóór 8:30 brengt u zoals voorheen uw kinderen via de groene poort tussen Tuinbouwersstraat en K. Bogaerdstraat.

Na 8:30 bent u te laat. De enige ingang tijdens de schooluren is dan via Karel Bogaerdstraat 4.

Vanaf 15:00 blijft alles zoals voorheen: u kan uw kind afhalen aan de Tuinbouwersstraat (eerste graad) of aan de groene poort(en). De avondopvang blijft via de ingang Tuinbouwersstraat.

Indien u een secretariaatsmedewerker, een onderwijzer, de zorgcoördinator lagere school of de directeur wenst te spreken, neemt u de ingang K. Bogaerdstraat 4.