Schoolactiviteiten tijdens COVID

De geplande schoolfotograaf moesten we onlangs annuleren, alsook de geplande grappling activiteiten (met tornooi). Dit roept vragen op.

Mag er nog wel iets? Ja!! Er zijn zeker mogelijkheden voor de juf of de meester.

Update rond schoolactiviteiten tijdens COVID

Momenteel mag het volgende:

Een klasgroep mag zich samen buiten verplaatsen mits de nodige voorzorgsmaatregelen: respecteren van voldoende afstand tot ‘derden’ en het dragen van mondmaskers wanneer nodig (voor leerlingen +12 jaar).

Sporten en bewegen buiten de schoolmuren worden niet als extra-murosactiviteit beschouwd. Zij vormen tevens een uitzondering op het samenscholingsverbod.

Beperkte versoepelingen vanaf 15 maart 2021: b.v. extra-murosactiviteiten van maximaal 1 dag zouden opnieuw mogelijk worden op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft.

Ondanks Corona doen we in het Plantzoentje zo veel als mogelijk. De directeur staat hierbij in nauw contact met de preventieadviseur en volgt op wat kan binnen de covid-maatregelen.

Momenteel is zwemmen al mogelijk alsook het bibliotheek bezoek zou weer opgestart worden (tot nader order).

We werken achter de schermen aan een eventueel alternatief voor volgende jaarlijkse tradities: de schoolfotograaf, het schoolfeest en het gezond ontbijt.

In de derde trimester zouden we in ons mooie hoofdgebouw graag een project opstarten (“Wat is er aan de Wand?”) in het derde leerjaar met een kunstenaar. Hopelijk mag dit doorgaan.

Ouders zijn momenteel nog niet toegelaten op school. Opendeurdagen en inschrijvingen kunnen niet fysiek plaatsvinden.

Op https://pro.g-o.be/crisis-op-school/corona vind je meer info over Corona.

 

De directeur