Nieuws

Welkom terug

Dag kinderen en ouders

We verwachten jullie terug op woensdag 1 september 2021, zoals steeds vóór 8.30.

Een paar mededelingen alvast:

 • COVID-maatregelen:
  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt door de lage vaccinatiecijfers en hogere besmettingscijfers volgende maatregelen:

  • De maatregelen zoals eind vorig schooljaar moeten blijven tot minstens eind september (b.v. nog steeds mondmaskerplicht in de klas voor ons vijfde en zesde leerjaar, zo min mogelijk bezoekers op school, …).
 • Goed nieuws: Vanaf 1 oktober 2021 herstarten we met de mogelijkheid tot het (maandelijks) bestellen van warme maaltijden. Hierover volgt in september nog een ouderbrief.
 • Er zijn 2 nieuwe leerkrachten:
  • De klas 1A krijgt een nieuwe klasleerkracht: juf. Kato. Juf. Leen heeft een andere job gekozen.
  • In het tweede en derde leerjaar zal meester Robbe de kinderen en de leerkrachten helpen. Hij zal ook een paar uren LO geven in de lagere school.

We kijken al uit naar 1 september!

J. Laermans, directeur