Nieuws vanuit onze campus

Op onze campus bevindt zich niet alleen onze basisschool, ook het CVO Brussel (centrum voor avondonderwijs), CLW Castor (Centrum Leren & Werken – Duaal Leren) en KHB (Kunsthumaniora Brussel) zijn er te vinden.

Kortom allemaal mooie samenwerkingsverbanden:

  • Het Plantzoentje huisvest zelf b.v. een ouderklasje van het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer.
  • Op woensdag namiddag – nu het code oranje is – herstart Foyer in onze basisschool de Italiaanse lessen voor de kinderen.
  • Een aantal ouders van kinderen uit ’t Plant’zoentje volgen b.v. les Nederlands in het cvo en zijn tot een relatief hoog niveau geraakt: ze behaalden de B1 uit het Europees Referentiekader Talen. Op hun vraag is er nu zelfs een klas op maat, met de focus op in het Nederlands voorlezen aan kinderen. De klas is zopas gestart.