Kribbe

Kribbe

Doelgroep

We richten ons tot alle ouders die kiezen voor kinderopvang.

Het organiseren van kinderopvang is een maatschappelijke dienstverlening die Scholengroep Brussel nastreeft om de economische, educatieve en sociale functie te realiseren .

Kwaliteitsvolle kinderopvang omvat zowel verzorgende als opvoedkundige aspecten. Ouders zijn onze partners in de opvang.

Bij de realisatie van de opvang gaan we uit van respect voor de eigenheid en het ‘unieke’ van elk kind. Het is mede aan dit unieke dat het kind zijn waarde als persoon ontleent.

Het team volgt en stimuleert de ontwikkeling van de kinderen. We hebben in het bijzonder aandacht voor de affectieve behoeften en de taalontwikkeling van ieder kind. We willen de thuistaal van kinderen en ouders een plaats geven naast het actief taalgebruik van het Nederlands.

Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind en Gezin en biedt plaats aan 34 kindjes van 0 tot 3 jaar.

We werken in 2 leeftijdsgroepen. De babygroep van 0 tem 18 maanden. De peutergroep van 18 maanden tem 3 jaar.

Openingstijden

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u.

Tijdens de zomer sluiten we van 15 juli tem 15 augustus en in de winter zijn we gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Andere feestdagen, sluitingsdagen of brugdagen worden jaarlijks aan de ouders meegedeeld.

Ouderbijdrage

De verblijfkosten van uw kind worden per dag van aanwezigheid berekend en de dagprijs is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van het gezin.

Het personeel van de kinderopvang registreert dagelijks het begin- en einduur van aanwezigheid, evenals het totaal aantal aanwezigheidsuren per dag in het aanwezigheidsregister.

Het gezin ontvangt maandelijks een factuur.

De bijdrage dekt alle verblijfskosten, met uitzondering van de luiers, flesvoeding en geneesmiddelen.

Maximaal 4 wenmomenten in aanwezigheid van ouders dienen niet betaald te worden.

Jaarlijks zal u een fiscaal attest overhandigd worden.

Inschrijvingen

Zoek je Nederlandstalige kinderopvang in Brussel voor je baby of peuter tussen 0 en 3 jaar? Registreer je opvangvraag via de website www.kinderopvanginbrussel.be

Je mag een antwoord verwachten van dit opvanginitiatief in het begin van de maand volgend op het moment waarop je je opvangvraag registreert en ten vroegste 7 maanden voor je gewenste startdatum. Dit antwoord kan positief of negatief zijn.

Hebben we plaats voor jou? Dan krijg je een positief antwoord. Je krijgt een voorstel via e-mail of post. Contacteer dit opvanginitiatief binnen de 10 dagen. We kunnen dan samen het voorstel bespreken.

Hebben we geen plaats voor jou? Dan krijg je een negatief antwoord.

Je kan afwachten. Komt er later een plaats vrij, dan krijg je een positief antwoord. Komt er geen plaats vrij, dan krijg je geen antwoord.

Je kan ook een ander opvanginitiatief kiezen via de website. Je krijgt dan een positief of negatief antwoord.

Voor een rondleiding kunt u telefonisch een afspraak maken 02/479 33 37 of via plantzoentje@kdv.sgr8.be