Kribbe

Team

De leidinggevende van het kinderdagverblijf is Nathalie Van den Broeck. Zij onderhoudt het contact met de ouders, de externe instanties en derden die rechtstreeks betrokken zijn bij de kinderopvang. Daarnaast co├Ârdineert ze de activiteiten en heeft de leiding over het personeel. Bij haar kan je terecht voor vragen of andere specifieke problemen i.v.m. je kind.

De kinderbegeleidsters zijn dagelijks met de kinderen bezig en ondersteunen de ouders in de opvoeding.

Babygroep

Hilde, An, Rosette en Marijke zorgen voor onze allerkleinsten.

Peutergroep

De peuters worden voorbereid op de kleuterschool.

Dat is de taak van Sofie, Flora, Freja en Chadia.