Visie

‘Waar talenten groeien’

Missie van onze school

De basisschool ‘t Plantzoentje te Laken is een school van het GO!, behorend tot scholengroep 8, voor kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar met een ruime diversiteit in taal en cultuur die als opdracht heeft op het einde van de basisschool jongeren af te leveren aan het secundair onderwijs en aan de samenleving die verder willen evolueren om binnen Brussel of elders een wereldburger te worden.

 

Visie van de school

Onze basisschool onderschrijft de waarden van het pedagogisch project van het GO! In het bijzonder hebben wij oog voor volgende kernwaarden: samenwerken, wereldburger, zelfvertrouwen en innovatie.

Om bovenstaande missie met succes te kunnen bereiken:

  1. Maken we duidelijke afspraken en stellen we duidelijke doelen. Door het uitwisselen van ervaringen en het benutten van de sterktes en zwaktes van elk, geven we iedereen de kans om te leren en te groeien (samenwerken).
  2. Tonen we respect en openheid voor andere culturen en waarden met een uitgesproken interesse voor (andere) talen (wereldburger).
  3. Stimuleren we een positief zelfbeeld en een zich op eigen kunnen, kennen en vaardigheden. Iedereen engageert zich om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij onze kinderen (zelfvertrouwen).
  4. Werken we toekomstgericht en spelen we in op nieuwe tendensen en mogelijkheden zowel pedagogisch als didactisch, die passen binnen de visie van onze school (innovatie).