Visie

‘Waar talenten groeien’

Missie van onze school

De basisschool ‘t Plant’zoentje te Laken is een school van het GO!, behorend tot scholengroep 8 (Scholengroep Brussel), voor kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar met een ruime diversiteit in taal en cultuur die als opdracht heeft op het einde van de basisschool jongeren af te leveren aan het secundair onderwijs en aan de samenleving die verder willen evolueren om binnen Brussel of elders een wereldburger te worden.

 

Visie van de school

Onze basisschool onderschrijft de waarden van het pedagogisch project van het GO! In het bijzonder hebben wij oog voor volgende kernwaarden: samenwerken, wereldburger, zelfvertrouwen en innovatie.

Om bovenstaande missie met succes te kunnen bereiken:

  1. Maken we duidelijke afspraken en stellen we duidelijke doelen. Door het uitwisselen van ervaringen en het benutten van de sterktes en zwaktes van elk, geven we iedereen de kans om te leren en te groeien (samenwerken).
  2. Tonen we respect en openheid voor andere culturen en waarden met een uitgesproken interesse voor (andere) talen (wereldburger).
  3. Stimuleren we een positief zelfbeeld en een zich op eigen kunnen, kennen en vaardigheden. Iedereen engageert zich om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij onze kinderen (zelfvertrouwen).
  4. Werken we toekomstgericht en spelen we in op nieuwe tendensen en mogelijkheden zowel pedagogisch als didactisch, die passen binnen de visie van onze school (innovatie).

 

Waarom kiezen voor onze school?

‘t Plant’zoentje, waar talenten groeien. Al 100 jaar! Dat is de moeite.

De school heeft vele troeven:

  • Een grote GO! school met 20 klassen, gelegen op een grote en toch wel groene campus, in de buurt van o.a. het metrostation Bockstael, de kathedraal van Laken en het Koninklijk Paleis.
  • Een lange traditie en ervaring rond multiculturaliteit en meertalenbeleid.
  • Mogelijkheid tot warme maaltijden voor de kinderen.
  • Voor- en naschoolse opvang (van 7.00 ‘s morgens en tot 18.00 ‘s avonds).
  • Er is op de campus tevens een kinderdagverblijf (KDV ‘t Plant’Zoentje), een Kunsthumaniora (KHB), een cvo (cvo Brussel) en een Centrum Leren en Werken (CLW Castor).
  • Samenwerkingsverbanden met De Foyer (b.v. Italiaans op woensdag namiddag voor de kinderen), Nekkersdal en Brede School Laken (naschoolse activiteiten), IBO Nekkersdal (naschoolse activiteiten tot 19.00 ! en op schoolvrije dagen). Brusselleer vzw (2 keer per week op onze school laagdrempelige les Nederlands voor anderstalige ouders)