Praktisch

Het officieel adres van de basisschool (kleuter- en lagere school) is Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Laken.

Telefoon kleuterschool: 02/479.09.05

Telefoon lagere school: 02/474.06.20

mail: sec@hetplantzoentje.be

 

De lagere school, het schoolsecretariaat en de directeur zijn te vinden op dit adres.

De kleuterschool en de kribbe hebben een aparte locatie en bevinden zich op wandelafstand van het hoofdgebouw: Prins Karelsquare (zonder huisnummer).

Tijdens de ochtendopvang van de lagere school brengt u uw kinderen via de ingang Tuinbouwersstraat (witte deur, zonder huisnummer).

Na de ochtendopvang maar vóór 8:30 brengt u zoals voorheen uw kinderen via de groene poort tussen Tuinbouwersstraat en K. Bogaerdstraat.

Na 8:30 bent u te laat. De enige ingang tijdens de schooluren is dan via Karel Bogaerdstraat 4.

Vanaf 15:00 blijft alles zoals voorheen: u kan uw kind afhalen aan de Tuinbouwersstraat (eerste graad) of aan de groene poort(en). De avondopvang blijft via de ingang Tuinbouwersstraat.

Indien u een secretariaatsmedewerker, een onderwijzer, de zorgcoördinator lagere school of de directeur wenst te spreken, neemt u de ingang K. Bogaerdstraat 4.