Oudercomité

De ouders worden maandelijks per mail uitgenodigd voor een oudercomité. Momenteel is dit via MS Teams.

Het eerste oudercomité van 2021-2022 is op dinsdag ochtend 7 september 2021 (gastspreker Nekkersdal Laken).