CLB

Wat is het CLB GO! Brussel?

Het CLB Brussel is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Scholengroep Brussel.

Het CLB Brussel begeleidt ruim 50 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder ook 3 scholen van de gemeente Jette.

Het CLB is er voor de leerlingen, de ouders en de school.

Het CLB kan u helpen bij een waaier van onderwerpen, die allen één doel hebben: de gezonde en optimale ontwikkeling van uw kind. Zo volgt het CLB de gezondheid van uw kind via preventief medisch onderzoek, geeft het raad en informatie over studiekeuzes, biedt het hulp en ondersteuning als uw kind problemen heeft met leren of als het zich niet goed voelt op school.

In het CLB staat een team van deskundigen klaar voor u en uw kind: artsen, paramedisch werkers, psycho-pedagogische consulenten, psycho-pedagogisch werkers, maatschappelijk werkers en intercultureel bemiddelaars. Het CLB is er voor alle leerlingen, maar kinderen en jongeren met leer- of opvoedingsproblemen en leerlingen die opgroeien in moeilijke omstandigheden, krijgen bijzondere aandacht.

Openingsuren

Voor de openingsuren en andere praktische informatie verwijzen we naar de website van ons CLB: https://www.clbbrussel.be/site/.

Adres

Hoofdzetel
CLB GO! CLB Brussel
Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem
02/479 25 05

Directeur: Dries Vandermeersch
Beleidscoördinator: Chris Savonet
E-mail: Dries.vandermeersch@clbbrussel.be
E-mail: Chris.savonet@clbbrussel.be