Leerlingenraad

Welkom bij de leerlingenraad van ’t Plantzoentje – waar talenten groeien

Samenstelling leerlingenraad

  • Uit elke klas van de lagere school wordt 1 leerling verkozen door de leerlingen zelf.
  • Een leerling is verkozen voor 1 schooljaar.
  • Leerlingen die het zesde leerjaar verlaten kunnen uiteraard geen deel meer uitmaken van de leerlingenraad.

Vergaderfrequentie

  • De leerlingenraad vergadert maandelijks in aanwezigheid van de directeur en van de kwaliteitscoördinator van de lagere school.
  • Onze kwaliteitscoördinator zit de vergadering voor. Hij/zij bepaalt in afspraak met de verkozenen de onderwerpen die zullen besproken.
  • Leerkrachten bereiden de vergadering voor in de klas met alle leerlingen.
  • Het verslag wordt opgehangen in het info-bord op de speelplaats en op smartschool geplaatst.
  • De vergaderkalender wordt ieder schooljaar in september vastgelegd voor het lopende schooljaar.
  • De vergaderingen gaan door tijdens de middagpauze of indien nodig tijdens de dag op een gewoon lesuur.