Schoolwerkplan

SCHOOLCULTUUR

Doelstellingen

Als school is er:

 • een inspanningsverplichting naar de ontwikkelingsdoelen en naar de leergebiedoverschrijdende eindtermen toe.
 • een resultaatsverplichting betreffende de eindtermen

Als gemeenschapsschool kadert ons pedagogisch project in het P.P.G.O.
Het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO) vormt de grondslag van onze visie en ons handelen.

 

Pedagogisch project specifiek voor ’t Plant Zoentje:

 1. We maken duidelijke afspraken en stellen we duidelijke doelen. Door het uitwisselen van ervaringen en het benutten van de sterktes en zwaktes van elk, geven we iedereen de kans om te leren en te groeien (samenwerken).
 2. We tonen respect en openheid voor andere culturen en waarden met een uitgesproken interesse voor (andere) talen (wereldburger).
 3. We stimuleren een positief zelfbeeld en een zich op eigen kunnen, kennen en vaardigheden. Iedereen engageert zich om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij onze kinderen (zelfvertrouwen).
 4. We werken toekomstgericht en spelen in op nieuwe tendensen en mogelijkheden zowel pedagogisch als didactisch, die passen binnen de visie van onze school (innovatie).

 

 • Schoolorganisatie
 • Organisatie van de begeleiding
 • Leer- en vormingsgebieden
 • Communicatie
 • Evaluatie