Talenbeleid

Als school willen we de taalvaardigheid bij onze kinderen bevorderen met de bedoeling leerachterstanden te verkleinen en kansen op ontplooiing en ontwikkeling te vergroten.

Dit talenbeleid heeft als doel richtinggevend te zijn voor de keuzes die we maken. Het zal daarom regelmatig aangepast en bijgestuurd worden. De verschillende talen die worden onderwezen (Nederlands, Frans, Italiaans) in onze instelling worden in aparte rubrieken beschreven. Elke rubriek is opgebouwd vanuit het CIPO -model.

Zowel vanuit het GOK- beleid als vanuit het talenbeleid ondernemen we acties op school-, klas- en leerlingenniveau.

Dit plan werd ontworpen en samengesteld door de werkgroep talenbeleid tijdens het schooljaar 2010-2011 in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! (PBD GO!), Foyer, Voorrangsbeleid Brussel (VBB), de leerkrachten van het STIMOB- project in onze school (Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel), de kwaliteitscoördinator van de kinderdagverblijven van scholengroep Brussel en de projectleider kinderopvang GO! en is van kracht op 1 september 2011.

 

Met dank aan de leden van de werkgroep voor hun grote inzet!

  • Waarom een talenbeleid in onze basisschool?
  • Hoe is het talenbeleid van onze school opgebouwd?