Gezondheidsbeleid

Visie

Als doelstelling kozen we voor de 2 volgende schooljaren:

  • ʻLeerlingen bewegen meer tijdens de schooluren.ʼ
  • ʻLeerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes.ʼ
  • ʻLeerlingen bewegen meer tijdens de schooluren.ʼ

 Als school willen we dagelijks beweging aanbieden. Naast de uren Lichamelijke Opvoeding ziet onze scholen het als een opdracht om de leerlingen tijdens de diverse pauzes, tijdens de lesactiviteiten én voor en na de schooltijd, mogelijkheden te bieden om meer te bewegen en  dit te promoten. De leerlingen bewegen zo niet alleen meer tussen en na de lestijden, maar  krijgen ook de smaak te pakken van een actieve leefstijl.

  • ʻLeerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes.ʼ

We gaan ervan uit dat een goed eetpatroon eigenlijk een goede gewoonte is die van jongs af  moet aangeleerd worden. De school helpt hierbij een handje. Er is een reglement ivm snoep, gezonde voeding en frisdranken. Chocolade, snoep, chips, koeken, wafels met chocola worden zo veel mogelijk uit de school geweerd.

Kinderen eten doorgaans weinig fruit. Onze school wil daar wat aan doen. Daarom is het iedere woensdag fruitdag. Dit betekent dat iedereen op woensdag een stukje fruit meebrengt.  Donderdag is het zuiveldag, dan brengt iedereen een melkproduct mee.  Jarigen die hun klasgenootjes iets wensen aan te bieden, zorgen ook hier voor een gezond alternatief.

Frisdranken bevatten veel suikers. Aangemoedigd wordt om kinderen water, ongezoet fruitsap of melk mee te geven.

Drank wordt bij voorkeur meegegeven in een drinkbus, niet in glazen flessen, blikjes of drankkartons, deze worden ten stelligste uit onze school geweerd, zo kunnen we samen de afvalberg een stukje kleiner te maken

Elk kind heeft zijn drinkbus die dagelijks gevuld wordt met water.

De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stellen zich tot doel hun leerlingen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor een gezonde leefstijl met respect voor zichzelf en anderen.