Afspraken i.v.m. schoolorganisatie

 

Toezichten tijdens de schooluren (8u00 – 15u20).

De toezichten verlopen volgens het toezichtschema. Iedere leerkracht heeft een aantal toezichten volgens het aantal uren van aanwezigheid op onze school.

In de kleuterschool:

Tussen 8u20 en 8u30 heeft één kleuterleidster samen met één persoon van de bewaking toezicht aan de poort, de andere persoon van de bewaking doet toezicht op de speelplaats.

Tijdens de speeltijden zijn er telkens twee leerkrachten die toezicht houden op de speelplaats.

In de lagere school:

’s Ochtends hebben twee leerkrachten toezicht tussen 8u en 8u30: één leerkracht bevindt zich aan de poort van de school.  Deze leerkracht begroet de kinderen en de ouders en is tevens een filter: hij/zij bepaalt wie naar het secretariaat of naar de lerarenkamer kan/mag als er om wordt gevraagd.

Een tweede leerkracht staat aan de deur tussen de hal en de speelplaats. Hij/zij houdt toezicht op de kinderen en houdt ook een oogje op de toiletten.  Boekentassen worden ’s morgens mee naar buiten genomen.

Tijdens andere speeltijden zijn er drie leerkrachten die toezicht houden, één aan de deur tussen speelplaats en hal/toiletten, één op het verhoogde deel en één op het lage deel van de speelplaats. Elk toezicht gebeurt actief. Bij ongelukjes op de speelplaats verlenen de toezichthouders hulp aan de leerlingen en noteren dit in het logboek.  Bij ernstige ongevallen zal de EHBO-hulpverlener de eerste zorgen toedienen in afwachting van de medische diensten.  Het speelplaatsreglement wordt bij aanvang van het schooljaar toegelicht.

Bij uitstappen, nascholing, … voorziet de leerkracht zélf vervanging voor het toezicht dat hij/zij normaal moet doen.  Bij afwezigheid wegens ziekte wordt een vervangingsbeurtrol voorzien.  Voor de lagere school hangt deze lijst in de leraarskamer.

Tienuurtjes:

In de kleuterschool en de eerste graad van de lagere school worden de tienuurtjes in de klas genuttigd (dit mag geen chocolade of snoep zijn, zie schoolreglement).

In de eerste kleuterklas neemt dit maximaal 15 minuten in beslag, in de tweede kleuterklas maximaal 10 minuten en in de derde kleuterklas en de eerste graad van de lagere school maximaal 5 minuten. De tweede en derde graad van de lagere school eten hun tienuurtje op de speelplaats.  De verpakking wordt in de klas verwijderd en daar in de afvalbak gegooid.

Woensdag is fruitdag en donderdag is zuiveldag, de kinderen brengen een aangepast tienuurtje mee.  Op deze dagen is er wel tijd voorzien om in de klas te eten. (+/- 5 minuten).

Middag:

In de kleuterschool begeleiden de kleuterleidsters de boterhameters in de klas, de SES-leerkracht, L.O.-leerkracht en STIMOB-leerkracht begeleiden de warmeters in de overdekte zaal van het kleuterpaviljoen.

In de lagere school begeleidt de titularis de leerlingen van zijn/haar klas die boterhammen eten tijdens de maaltijd in de refter.

Voor de leerlingen die warm eten is er 1 leerkracht die actief toezicht houden en helpen waar het nodig is.

Speelplaats:

In de lagere school is de speelplaats verdeeld in twee delen: een verhoogd gedeelte en een lager gedeelte.  Er wordt enkel op de verhoogde delen van de speelplaats met ballen gespeeld en dit volgens een beurtrol.  De eerste graad mag op dinsdag op de verhoogde delen spelen, de tweede graad op maandag, de derde graad op donderdag en vrijdag is er een beurtrol. Op woensdag mogen alle kinderen op de verhoogde delen spelen zonder bal.

De leerlingen brengen zelf géén ballen mee naar school, maar kunnen op de afgesproken dag een bal van de klas gebruiken.

 

Toezichten voor en na de school.

Voor de aanvang van de school is er toezicht over de kinderen van 7 uur tot 8 uur, zowel in de kleuterschool (1 persoon) als in de lagere school (2 personen). Vanaf 8 uur nemen de leerkrachten de toezichten over.

Vanaf 15u10 tot 18u30 is er opvang voorzien door dezelfde personeelsleden.  Tot 15u15 worden ze bijgestaan door de leerkrachten.

In de kleuterschool staan de leerkrachten van de eerste en tweede kleuterklas aan de klasdeur (behalve 1 KA), de klastitularissen van de derde kleuterklas staan aan de deur van de turnzaal, de titularis van 1KA bevinden zich aan de deur van de zaal.  De twee personen van de bewaking doen toezicht op de kleuters in de zaal.