Leer- en vormingsgebieden

Centraal opgemaakte leerplannen bepalen de leerinhouden die wij onze kinderen aanbieden. Omzendbrieven leggen de richtlijnen i.v.m. de tijdsindeling vast. Wij beschikken echter nog over voldoende ruimte om onze kinderen ook andere waardevolle activiteiten bij te brengen.

Onderwijstijd: onze school heeft afspraken gemaakt omtrent het aantal lesuren dat aan de verschillende leergebieden binnen de drie graden van de lagere school wordt besteed.

  • Onderwijsaanbod specifiek voor onze school