Evaluatie

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind.

In dit hoofdstuk beschrijven we de manier waarop wij de behaalde resultaten bij onze leerlingen meten en overbrengen naar anderen (leerlingen, ouders, leerkrachten, …).

Rekening houdend met de beginsituatie en vorderingen (nagegaan door testing en/of observatie) wordt er gedifferentieerd gewerkt.

  • Beeldvorming
  • Evaluatiemiddelen
  • Samenwerking met externen
  • Rapportering