Hoe is het talenbeleid van onze school opgebouwd?

We willen dat het talenbeleid alsmede de acties van onze school voor iedereen duidelijk zijn.

De visie vormt de basis voor het talenbeleid. De vooropgestelde doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties schrijven we zo concreet mogelijk uit (smart).

Een goed talenbeleid wordt gekenmerkt door het feit dat er relatief veel en kwalitatief hoogwaardige extra aandacht wordt besteed aan zorgkinderen. In die zin is het plan sterk gerelateerd aan het zorgbeleid van onze school.

 

Inhoud:

  • Context en input
  • Nederlands
  • Frans
  • Italiaans
  • Output